AVCILIK VE AV HAYVANLARI

 

Av Tüfek'lerinin tarihçesi
 
16'ncı yüzyılın başlarına kadar en ucuz ve en yaygın av silahı olan ok ve yay 16'yy başlarından itibaren yenibir silah avlaklarda yerin almaya başladı. 13'üncü yüzyıldan beri askeri amaçlı kullanılan ateşli silhlar, ilk ateşleme sisteminin bulunması ile, avlanmak amacı ile kullanılmaya başlanmıştır.
Yeni avlanma biçimleri zaman içinde farklı avlanma gelenekleri olan bölgelere de ulaştı.17'nci yy'ın sonlarına doğru kuş avcılığı orta avrupada yaygınlaşmaya başladı.

19'ncu yüzyıla kadar av silahları, ateşli silah teknolojisinin gelişiminde egemen rolü oynadı. Av silahları gelişirken ortayaçıkan prototipler, askeri silahların oluşması için yapılacak harcamaları en az düzeye indirdi. Her türlü yenilik, av silahlarında başlıyordu.

Arkadan doldurulan av silahları, 1840'larda yaygınlaşmaya başlamış ve 1860'larda yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmişti. Yüzyılın sonlarına doğru, ateşleme iğnelerini silahın iç kısmında barındıran silahlar yaygın bir şekilde kullanılır oldu. Ençok kullanılan avtüfeği modeli 1875'te ingiliz Anson ile Deeley tarafından icat edildi. Silahın gücünü artırmak ve saçmalarıın dağılmasını önlemek için namlunun ağzına yakın bölümü darlaştırılarak choke uygulandı.

Yivsiz av tüfeğinin mucidi olan ingilizler bu alanda birçok icat ve gelişmede büyük rol oynadılar. Bilindiği gibi o günlerin Büyük Britanya'sı dünyanın birçok yerinde geniş toprakları olan sömürgelere sahip bir imparatorluktu.

Av Tüfeği Çeşitleri

Tek Kırma
Namlusu kubuzdaki mafsal etrafından kırılarak doldurulur ve sadece tek fişek kullanılır. Her nekadar eski bir tasarım olsada tek atışlı kırmalar günümüz insanına yenibir avcılık anlayışı sunar. Farklı bir perspektiften bakacak olursak böyle bir tüfek ile avlanmak, avı başarı ile tamamlayabilmek açısından tek atışa bağlı olacağından pekçok avcı için gerçek bir zorluk ve meydan okuma olarak kabul edilebilir.

Superpoze ( Bindirikli )
Üst üste iki namludan oluşur, çoğunlukla alt namlu yarım şok ( Modified ) üst namlu ise tam şok ( Full Choke ) olur. Superpozeler de tıpkı klasik çifteler gibi tek, çift tetikli veya selektörlü olabilirler. Çift tetikli tüfeklerde ön tetik alt namluyu arka tetik ise üst namluyu ateşler.

Kırma Çifte ( Side by Side )
Kırma çifteler yan yana iki namludan oluşur, kubuzdaki mafsaldan kırılarak doldurulan av tüfeğidir. Standart olarak sağ namluları yarım şok ve sol namluları tam şokludur; ancak istek ve arzuya göre namlular farklılık gösterebilir. Çiftelerin kullanıma yansıyan en iyi özelliklerinden bir tanesi bu silahların mükemmel denge özelliğine sahip olmasıdır. Denge noktası olan kubuzla el kundağı arasındaki nokta, nişan alma pozisyonunda her iki el arasındadır. Dolayısıyla eller arasında eşit bir denge dağılımı sözkonusu olur. Kırma çiftelerin geniş yüzeyi, avcılar tarafından özellikle yakın kalkan avlarda bir avantaj olarak kabul edilir

Av Tüfek'lerinin parçaları
Detay için tıklayınız
1. Mafsal pimi
2. Mafsal pimi kapağı
3. Horoz pimi kapağı
4. Tespit vidası
5. Kilit levhası
6. Mandal dayanağı
7. Üst mandal
8. Üst mandal yayı
9. Üst mandal yayı pimi
10. Üst mandal vidası yayı
11. Emniyet vidası
12. Emniyet sürgüsü
13. Emniyet yayı
14. Kurma yayı
15. Tetik ayar yayı
16. Tetik ayağı
17. Kurma manivelası
18. Horoz
19. Emniyet sürgüsü pimi
20. Tetik ayağı yayı tespit vidası
21. Emniyet sürgüsü pimi
22. Kubuz kapağı ön vidası
23. Kubuz kapağı vidası
24. Sol tetik
25. Sağ tetik
26. Tetik pimi
27. Kubuz Kapağı arka vidası
28. Kubuz merkez vidası
29. El kundağı kilit yayı muhafaza borusu
30. El kundağı kilit tutucusu
31. El kundağı kilit yayı
32. Tırnak itici
33. El kundağı kilit çubuğu
34. El kundağı kilit çubuğu tespit vidası
35. El kundağı tespit vidası
36. Tırnak çubuğu pimi
37. Kurma manivelası pimi
38. Tetik ayağı pimi
39. Kilit levhası tespit vidası
40. El kundağı metalik ucu
41. El kundağı metalik ucu tespit vidası
42. Tetik törpüsü tespit vidası
43. Kundak tavan levhası tespit vidaları
44. Kundak taban levhası
45. Arma
46. Arpacık
47. Tırnak
48. Tırnak tespit vidası
49. Otomatik emniyet dayanağı
50. Kubuz kapağı
51. Kundak
52. Mafsal pimi tespit vidası
53. El kundağı metalik kısmı
54. El kundağı ahşap kısmı
55. El kundağı tespit vidası
56. Komple çift namlu
57. Kubuz
Av Tüfek'lerinde kundak (Dipçik)
Dipçik veya kundak av tüfeğinin en önemli unsurlarından biridir, dipçik ve el kundağı olmak üzere iki parçadan oluşur, Dipçik kısmı geri tepme'nin omuzda absorbe edilmesini sağlarken el kundağı da namlu ısısını yalıtarak, diğer elinizin tüfeğe yön vermenizi sağlar.
Av tüfeği kundaklarında da tıpkı tabancalarda olduğu gibi silahı kavramaya yarayan kabza kısmı bulunur. Silahın bu kısmından kavranarak dipçik gerisinin sıkıca omuza oturması nişan almayı kolaylaştıracağı gibi geri tepmenin avcı üzerindeki etkisini de azaltır.

Sıkça görülen bir dipçik biçimi ise düz olan, yani kabzasız olandır. İngiliz kundak adı verilen bu dipçiklerin yapımındaki amaç, çift tetikli silahlarda bir tetikten diğerine geçmede sağladığı kolaylık görüşüdür. Normal olarak öndeki tetiği düşürüp, arkadakine geçtiğimizde kabzadaki kavramamızı bir parçada olsa değiştirmenizi gerektirir. Eğer İngiliz kundaklı silahlar ( Side by Side ) beğeninize hitap ediyorsa tercih sebebi olabilir ancak tek tetikli silaklarda size hiçbir avantaj sağlamaz.

Dipçikle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey, onun sizin anatomik yapınıza uygun olup olmadığıdır. Dipçiği omuzun tam olarak neresine yaslayacağınız konusu herkes için farklılık gösterir. Bu omuz genişliğinize, boyun uzunluğunuza, kafa yapınıza göre farklılıklar gösterebilir. Yapınıza uygun bir tüfek onu ilk omuzladığınız anda, gözünüz arpacık ile ayni hatta bakar ve namluda hedefi gösterir durumda olmalıdır.
Size uygun kundağın seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ölçülerdir. Dipçik gerisindeki tabla merkezinden tetiğe olan uzaklığı
İngilizce'de "çekme uzunluğu" ( Lenght of pull )olarak adlandırılır.

Geleneksel çekme uzunluğu testi ise basit olarak söyle yapılır:
Elinizi yere paralel olarak uzattıktan sonra doksan derece açı teşkil edecek şekilde havaya doğru kırın. Silhı kolunuzun pazu kısmına oturtduğunuzda işaret parmağınızın ilk kıvrımı tetiği rahatça çekebiliyorsa sonuç iyi denebilir.

Av tüfeğinde "düşüş" önemli başka bir konudur. Silah terminolojisinde düşüş, namlu hattının geriye olan uzantısının dipçik tabanın üst noktasına veya yanak burnu ( Comb ) olarak adlandırılan nokyaya olan dikey uzaklığıdır.Bunu ölçmenin en kolay yolu, namluyu bir masanın kenarına arpacığı boşa düşecek şekilde yaslayıp gerekli uzaklıkları almaktır. Düşüş mesafesinin çok olması, silahın hedefete aşağı vurmasına, az olması ise yukarı vurmasına sebep olur.

Ateşli silahlar var olduğundan beri kundak yapımında ahşabıb hertürlüsü denenmiştir ancak hiçbir ağaç cinsi ceviz kadar tutmamıştır. Ceviz, sert ve güçlü darbeye dayanıklı fakat hafif ve esnek olmasının yanında diğer ağaçlara göre çok daha az çekme ve şişme özellikleri ile üzerinde çalışması kolay, güzel kokulu ve cila kabuleden ağaç türüdür.

Av Tüfek'lerinde namlu boyları
Namlu, av tüfeğinde saçmaları hedefe yöneltmeye yarayan en önemli parçalardan biridir. Namlu bir uçtan paralel başlayıp uzanan fişek yatağı, gittikçe daralarak namlu iç çapı kadar küçülür. Namlu içi, namlunun sonuna doğru daralarak son 10 cm içerisinde şok (Choke) kısmını oluşturur. Av tüfeklerinde namlunun üzerinde nişan almaya yarayan bir bant vardır. Bunların bir kısmı hafif ve çabuk soğuyabilen metalden olup namlu boyunca veya iki namlu arasında boydan boya uzanır. Av tüfeklerinde genel olarak tek arpacık bulunur. Bunlar görünüm kolaylığı sağlamak için çoğu zaman pirinçten yapılır.Standart namlu boyları olarak av tüfeklerinde ağırlıkla 26 inç, 28 inç ve 30 inç boylar kabul görse de, Kıbrıs'ta yasal olarak 25 inç den 34 inç'e kadar değişik uzunluklarda namlulu tüfekler bulmak mümkündür. Namlu boyu bir tüfek tasarımı meselesidir, Kısa namlulu tüfekler, uzun namlulu tüfeklere kıyasla ava daha rahat yönelirler. Namlu uzadıkça tüfeğin ava yöneltilmesinde zorluklar baş gösterir, yani atış pozisyonuna girinceye kadar fazla zaman ve yol harcanır. Namlu kısaldıkça ava çevrilmesi kolaylaşır. Böylece ava, vakit kaybı olmaksızın tetik düşürülebilir.
Av Tüfek'lerinde çap
Av tüfeklerinde çap namlunun iç genişliğinin ifadesidir. Günümüzde kullanılan çap ölçüsü eski İngiliz sistemine göre yapılmıştır, ingilizler buna Gauge derler. Av tüfeklerinde çap kelimesi kullanılırken yivli silahlarda Kalibre olarak adlandırılır.
0,4536gr saf kurşun (1 pound) 12 eşit parçaya bölündükten sonra meydana gelen sayı o silahın çapı olarak kabul edilmiştir.
Söz konusu çap ölçüsüne göre bölmeden dolayı rakam büyüdükçe namlu açıklığı da ufalmaktadır.
Buna göre 1 pound saf kurşunun 12 ye bölünmesi 12 çapı, 16 ya bölünmesi 16 çapı vermektedir, çıkan sonuca göre, nümerik olarak rakam büyüdükçe tüfeğin çapı küçülmektedir.
Sıradan bir 12 çaplı av tüfeğinin namlusu 0.730 inch.
Av Tüfek'lerinde choke (şok)
Choke ( şok ), ingilizce kökenli bir kelimedir. Boüma, boğum anlamı taşır. Namlu iç çapının namlu ağzının 8-10 cm içinden başlayarak çok hafif bir daralmaya uğramasıdır. 12 çapta sıradan bir namlunun 0,729 inç olduğunu varsayarsak bu namlunun tam şok olan ağız kısmı ortalama olarak 0,689 inç olabilir.
Şok'lar imalatçı firmaya göre azda olsa farklılıklar gösterir, bu yüzden her avcının genel doğruları bilmek kadar kendi tüfeğinin doğrusunu bilmek zorundadır. Bir tüfeğin şok etkisini tespit etmek için 40 yard uzaktan 30 inçlik bir dairenin içine yapılan atıştan daire içine giren saçmaların sayılıp yüzdeler bulunarak olur. Atış yapmadan önce fişekteki saçma sayısı bilindiğinden daire içine giren saçmalar sayıldığında yüzde kaçının daire içinde kaldığı anlaşılmış olur.

Şoklarda genel kural daralma nekadar fazla ise saçmaların merkezdeki dağılımı da o kadar yoğun olur. Şok seçimi, avlanacak olan hayvanın türü ve yapılacak avın şeklii ile yakından ilişkilidir. Örneğin fermalı keklik avında açık olan şoklar tercih edilirken geçit avlarında ise kapalı şokların tercih edilmesi doğru olacaktır.

Eski dönemlerdeki avcılar şokların silahlarının ucunda sabit olarak bulunmasından ötürü uygun şoku seçerken silahı da değiştirmek zorunluluğu yaşıyorlardı. Her nekadar bazı av tüfekleri farklı şok ve uzunlukta değiştirilebilir ekstra namlular ile tüketiciye sunulmuş olsada bunlar her avcının alım gücüne uygun değildi, bir türün avı için kullanılan şokun diğer bir türün avına uygun olmadığı ve herkesin her av için ayrı tüfek alamayacağı gerçeği araştırmacıları daha pratik bir çözüme yönlendirdi.


İlk olarak tek namlulu silahlar üzerinde namlu ucunda bulunan bir bileziğin el aracılığı ile döndürülmesi sonucu farklı şoklar yaratan bir sistem geliştirildi. ( Polychoke ) adı verilen bu sistemin yerini zaman içerisinde pekçok denemelerden sonra bugün invektör şok olarak bildiğimiz aparatlar aldı. ( multichoke ) İnvektör şok kullanım esası namlu içine açılmış olan dişlere beş değişik şok olarak düşünülmüş bileziklerin bir anahtar vaıtası ile vidalanmasıdır. Böylece her av için değişik şoklu olan bir tüfek elde edilmiş olur. Çeşitli amaçlara uygun olarak geliştirilen şok tipleri sırasıyla şöyledir:

Kaval namlu
Kaval namludan çıkan saçma gurubu, namlu çıkış ağzından itibaren genişler. 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap kaval namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %40 saçma isabet eder, dolayısı ile %60 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Silindir namlu
Bu tip namludan çıkan saçma gurubu, namlu çıkışından itibaren, kaval namluya oranla daha toplu olarak yayılır. 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %45 saçma isabet eder, dolayısı ile %55 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Düzeltilmiş silindir namlu (improved)
Böyle bir namludan çıkan saçma gurubu, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %50 saçma isabet eder, dolayısı ile %50 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Çeyrek şok namlu (Skeet No.2)
Bu tip şoklu bir namludan çıkan saçma gurubu, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %55 saçma isabet eder, dolayısı ile %45 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Yarım şok namlu (modified)
Bu karakterde şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %60 saçma isabet eder, dolayısı ile %40 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Üç çeyrek şok namlu (improved-modified)
Üç çeyrek şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %65 saçma isabet eder, dolayısı ile %35 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Tam şok namlu (full)
Tam şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12 çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %70 saçma isabet eder, dolayısı ile %30 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Av Tüfek'lerinde bakım
Genelde avcıların ihmal ettiği; aslında yapması gerektiğine inandığı ancak vakit bulamadığından ötürü yapamadığını söylediği ya da gerekligörmediği bir konudur.
Halbuki silahı uzun süre kullanmamış ya da, uzun bir zaman kullanmayacak da olsak temizlik silahlar için şarttır. Silahın uzun ömürlü olması ancak bakım sayesinde gerçekleşir.
Silah temizliğinde amaç; av sonrası namlu içinde kalan kurum, barut artıkları, civa esaslı kapsüllerin bıraktığı pas yapıcı artıklar temizlenmesidir. Silahımızı temiz ve bakımlı, parçalarının sağlam ve noksansız olmasını, ayrıca ömrünün uzamasını sağlamaktadır. Bu her silah sahibinin asli görevidir.

Temizlikde Gerekli Malzemeler;

Harbi
Temizleyici Yağ
Koruyucu Yağ
Temizlik Bezi ( Mutlaka yumuşak kumaş kullanılmalı )
Tel fırça

Nasıl Temizlik Yaparız

Silah temizliği çok az bir miktar yağ ile yapılmalıdır. Önce silahı kontrol ederiz, ardından temiz ve düz bir zeminde veya büyük bir bez üstünde silahımızı ana parçalara ayırırız.

- Harbi'nin ucuna tel'i takınız ve namluya sokunuz ve birkaç defa ileri geri götürünüz.- Namuyu silah yağı ile ıslatılmış bir bez ile temizleyiniz; (Bezin yağ ile ıslatılması, tamamen yağ ile yıkanması değildir) Bu işlem, bez namludan temiz çıkıncaya kadar yeni bezlerle devam edilir.-Özellikle namlu, yağlı kalmaması gerekir yoksa toz çeker, koruyucu yağ ile temizlenmelidir. Bu yağ çok daha ince ve uçucu özelliğe sahip olmalıdır.
Daha sonra temiz ve hafif yağlı bez ile silahın namlusu silinir ve temizlenir.

Temizlikte Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

" Silahın toz, kum, ter, çamur, kötü hava şartları yanmış barut parçaları düşmanıdırlar. Bunlardan mümkün olduğunca silahımızı uzak tutmalıyız,
" Hiçbir zaman temizlik maksadıyla da olsa silah detaylı sökülmeye çalışılmamalıdır, bu silah ustalarının işidir.
" Kullanılacak yağ ince olmalıdır. İnce yağ akıcıdır, dolayısı ile temizleyici özelliği fazladır. Temizlik için yağ bulunamıyorsa; dikiş makinalarının yağı, gaz yağı kullanılabilir. Asla benzin ve ürünleri ile temizlik yapılmaz.
" Temizlikte bir diğer yanlış kanıda şudur; Temizlik setinde bulunan tel fırça namlu için zararlıdır, aksine yapışmış ve orada sertleşmiş olan pislik yanmış barut parçaları ancak bu fırçalarla temizlenir, ardından da normal temizliğe geçilebilir.


İyi bir atıcı olmak, silahlar hakkında çokşey bilmek bazen yetmeyebilir. Temizlik üstün körü; tozunun alınması yada birkaç yerine yağ sürülmesi değildir. Yukarıda anlatıldığı şekilde temizlik ve bakımının zamanında yapılmasıdır.

Silahımızın avcılık kuralları çerçevesinde, her zaman ava hazır olacağı şekilde temizlik ve bakımının yapılarak, kullanılmıyor dahi olsa belli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir

                                                               AV HAYVANLARI

Bıldırcın
Keklik
Bıldırcın Keklik
   
Cikla
Çulluk
Cikla Çulluk (Bigatsa)
   
Karga
Fassa
Karga Fassa (Tahtalı)
   
Turaç
Tavşan
Turaç Tav

                                                          AV KÖPEKLERİ

 

Genel Görünüm

  1. 1. Burun
  2. 2. Burun köprüsü
  3. 3. Alın çıkıntısı
  4. 4. Kafa üstü
  5. 5. Ense
  6. 6. Boyun Arkası
  7. 7. Arka (Gerçek)
  8. 8. Arka (Yükselti)
  9. 9. Arka
  10. 10. Kalça
  11. 11. Kuyruk
  12. 12. Göbek altı
  13. 13. Göğüs altı
  14. 14. Mahmuz
  15. 15. Göğüs önü
  16. 16. Boğaz
  17. 17. Ağız
Kısa tüylü Alman pointeri(Kurzahaar) görünüm olarak dayanıklı güçlü ve hızlıdır. Zekasının yanında asil, sağlam, güvenilirdir. Tüm bunlara rağmen utangaç ve agresif değil, dengeli ve simetrik bir köpektir.
Kibar hatlara sahiptir. Kısa ve şekilli bir kafası, sıkı parlak bir kürkü vardır. Dış görünümündeki zerafet GSP'nin hertür koşulda av için üretilmiş olduğunun göstergesidir.Bir GSP aşırı zayıf veya aşırı şişman uyuz veya fazla hareketli ise kusurlu sayılır. Kürkü bol veya topaklı olması da GSP'nin kusurlarındandır.
Görünümü sağlıklı ve kaslı olmalıdır. GSP'nin görünümünden cinsiyetini anlamak mümkündür. Bu tesbit için cinsel organına bakmak gerekmez.


KAFA VE KAFATASI
Başı görüntü olarak güçlü görünümde ne fazla hafif ne fazla ağırdır ve vücuda uygun orantıdadır. Kafa tasının üstü biraz geniş ve yuvarlak, ortasında çıkıntı olmalı.
Çene yapısı farklı olabilir. Ya bir aristokrat burunu ( biraz kalkık) ya da daha çok erkeklerde görülen düz daha kaba bir çene görünümlüdür. Bunun yanında düm düz de olabilir ama bu pek makul değldir.. Kesinlikle çene kasları gelişmiş ve güçlüdür.
Dudaklar burundan dümdüz aşağı düşer ve kavisle ağız kenarına kadar uzanır. Fazla düşük dudaklı olmamalıdırlar. Bu da GSP için kusurdur.
iyi bir GSP'nin ağız görünümü güçlü ve uzun olmalıdır.
Alın bölgesi gergindir. Kırışıklık olmamalıdır.
Belirgin hatlı ve iyi orantılı bir kafatasları vardır. Ne çok hafif nede çok ağır. Geniş ve hafif yuvarlaktır. Alın fazla belirgin değildir.

GÖZLER
Orta boyda ne içine çökük nede dışa atık bir göz yapısı vardır. İdeal renk koyu kahvedir. Açık sarı göz ( Bird of Prey ) kesinlikle kusur sayılır. Göz kapakları düzgün kapanmalıdır.
İki sıra kirpik kusur sayılır.

KULAKLAR
Orta boyda ne fazla etli ne fazla ince yapıda olmalıdır. Kafa üzerinde yükse ve geniş olarak durur. Kulaklar kafatasına yakındır. Düzgün ve uçları yuvarlanır şekildedir. Kulaklar öne çekilince dudak hizasına gelir.

BURUN
Koyu (SOLİD) kahve olur. Burun delikleri açık geniş ve yumuşak olur. Ten regi ve noktalı burun kabul edilemez bir kusurdur. Alman kanununda siyah köpekte siyah burun kabul edilmez dolayısı ile kahve bir burun siyah köpekte bulunmayacağından makbul değildir.

 

AĞIZ
Güçlü çene kapanınca üst ve alt çene birbirine uyması gerekir. "Avı iyi kavraması için gerekli" üst çenedeki 4 diş alttaki 1-2 dişi hafif geçmesi gerekir. Küçük dişler birbirini karşılar.
Üst ve alt makas dişleri 2 mm yi geçmez. 42 tane sağlam dişe sahiptir.
Çene ve dişler kuvvetli görünümde ve makas kapanışlıdır.
Yanakları ise, güçlü ve de adelelidir.

BOYUN
Boy yapısı ile uyum içinde olması gerekir kaslı hafif kavisli ve omuza gittikce daha geniş bogaz derisi ise boyuna tam oturması gerekir. Sarkmamalıdır.


ÖN ÇEYREK
Genel Görünüşü
Ön görünüşü düz ve paraleldir. Yandan görünüşünde bacakları vücudu ile uyumludur.
Omuzlar
Omuzları düşük güçlü ve sıkı kaslıdır. Omuz kemikleri görünmez. Dik değildirler .
Üst Kollar
Üst kollar olabildiğince uzundur.
Dirsekler
Dirsekler düzgün ve ne içeri ne dışarıya bakar durumdadır.
Üst Bacaklar
Üst bacak düz ve yeterince kaslıdır. Kemik yapısı ise güçlü ama ağırdeğildir.
Eklem Yerleri
Eklem yerleri hafif eğik ama düm düz değildir.
Ön Ayaklar
Yuvarlak ve de kaşık şekilli olupbirbirine yakındır. Güçlü ayak tırnaklarına sahiptirler. Ayakları birbirine paraleldir.

GÖĞÜS
Göğüs daha çok genişlikten çok derinlik göze çarpar ve tüm vücutla orantılıdır. Göğüs kemiği dirsekle denktir.
Göğsün önü eğik ve gelişmiştir. Ama göğüs kemiği uzun gider ve hafif kavislenir. Kaburgaları yaylı gibi görüntü verir. Arka kaburgaları ise aşağı doğru uzanır.

ARKA ÇEYREK
Genel görünüşü
Güçlü bir arka yapı olması hız ve dayanıklılık için önemlidir. Fazla uzun- geniş veya düz, fazla kavisli olmamalı. Arka kemik kaslarla iyi örtülü olması gerekir.
Karın hafif kalkıktır ve hayvanı koşarken engellemez.
Yetişkin bir köpekte son kaburga ve arka bacaklar arası 8 cm olması gerekir.
Arka Bacaklar
Bu kısım uzun geniş ve rahat olmalıdır üst bacak geniş ve iyi kaslıdır. Alt bacak alt baldırla orantılıdır. Kıçı düz veya hafif dışa dönüktür. Kurt parmağı veya uzun pençe kusur sayılır.

Ayaklar
Sert ve toplu - yuvarlak veya kaşık şeklinde ayak parmakları yeterince kavisli ve sağlam tırnaklı patileri ise serttir. Hayvan hareket kalinde iken ayaklar birbirine fazla yakın veya fazla uzak olmamalı.
Ayaklar çok içeri veya dışarı bakarsa kusurdur.
Kuyruk
Yüksektir .. Güçlü başlar ve orta boya kadar incelir. Köpek rahat olduğu zaman aşağı bakar yavaş harekette ise kuyruk yatay durur ve köpeğin hızlanmasına paralel kuyruk hız kazanır. GSP kuyruğu avda kanayıp hayvanın dikkatini dağıtmasın diye kesilir.
Kalın uca doğru incelir. Düz veya hafifce kalkık taşır.


KÜRKÜ VE DERİSİ
Cildi sıkı ve büzüşmezdir. Kürkü kısa ve kalındır. Dokunduğunda kafa ve kulaklarda sertlik hissi verir... Daha ince ve kısa kuyruğun alt tarafında ise uzun kürk olmaz. Omuz derisinin fazla bol olması kusur sayılır.

RENK
1- Koyu Kahve -
2- Kahve göğüste ve ayak parmaklarında hafif beyaz veya noktalı
3- Ne ciğer rengi beyaz üzerinde ne beyaz ciğer rengi üzerinde ikisinin tam karışımı olması gerekir. Arka bacakların iç kısmı ve kuyruğun ucu daha açık olmalıdır.
4- Veya açık ciğer (beyaz ağır basar )
5- Beyazüzerinde ciğer (liver) lekeli
6- Yukardaki maddelerin hepsi ama ciğer (liver) yerine siyah olabilir

Herhangi bir bölgede siyahlık turuncu kırmızı limon rengi veya boz renk olması kusurdur.

EBATI

Erkek : 62-66 Cm
Dişi : 58-63
Bu ölçülerin 2 ½ cm (+) veya (-) olması KUSUR sayılır

American Cocker Speniel ayrıntılı bilgi için tıklayın...
 American Foxhound ayrıntılı bilgi için tıklayın...
Brittany  ayrıntılı bilgi için tıklayın...
Chesapeake Bay Retriever  ayrıntılı bilgi için tıklayın...
 Clumber Spaniel  ayrıntılı bilgi için tıklayın..
 Curly-Coated Retriever ayrıntlı bilgi için tıklayın..
English Cocker Spaniel ayrıntılı bilgi için tıklayın..
English Setter ayrıntılı bilgi için tıklayın..
English Springer Spaniel ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Field Spaniel  ayrıntılı bilgi için tıklayın..
German Short-Haired Pointer  ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Golden Retriever ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Gordon Setter  ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Irish (Red) Setter ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Labrador Retriever  ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Pointer   ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Vizsla   ayrıntılı bilgi için tıklayın..
Weimaraner   ayrıntılı bi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !